czwartek, 26 marca 2020

Praca zdalna uczniów z wykorzystanie Google Formularze -Sytuacja polskiego przemysłu.1. Rozwój przemysłu w polsce po II wojnie światowej.


Trzecia rewolucja przemysłowa została zapoczątkowana po II wojnie światowej i trwa aż do dziś. Wraz z rozwojem nauki zaczęły powstawać kolejne wynalazki, które cechowały się już bardzo wysokim zaawansowaniem technologicznym np. tranzystory, układy scalone, procesory. Intensywnie rozwijał się przemysł elektroniczny, a na jego bazie inne branże, np. telekomunikacyjna, motoryzacyjna, maszynowa, medyczna. Coraz powszechniejsza stała się automatyzacja produkcji. Człowiek został już tylko sprowadzony do roli nadzorowania pracy maszyny. Wzrastało, i nadal wzrasta, zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowaną siłę roboczą do tworzenia, udoskonalania i obsługiwania różnorodnych systemów produkcyjnych czy usługowych, które są już niemal wszędzie we współczesnym świecie. Nowe zakłady przemysłowe (np. okręg Kalifornijski, który znajduje się w USA na zachodnim wybrzeżu) lokalizuje się w pobliżu ośrodków naukowych, a stare przenosi do miejsc o jak najtańszej sile roboczej. Po wojnie w Polsce zapanował ustrój komunistyczny i cała gospodarka została objęta centralnym sterowaniem. Powstające zakłady przemysłowe lokalizowane były w miejscach eksploatacji złóż surowców mineralnych i w pobliżu dużych ośrodków miejskich, głównie na południu Polski. Główny nacisk położono na rozwój przemysłu ciężkiego w oparciu o wydobycie węgla kamiennego na Górnym Śląsku. W efekcie powstały m. in. wielkie huty w Krakowie (Nowa Huta) i Dąbrowie Górniczej (“Katowice”), fabryki samochodów w Warszawie, Bielsku Białej i Tychach, fabryki wagonów we Wrocławiu i w Chorzowie, zakłady zbrojeniowe w Gliwicach i Radomiu, nowe stocznie na wybrzeżu. W latach 50. odkryto duże złoża rud miedzi i siarki. Rozpoczęto także odkrywkową eksploatację węgla brunatnego. Dzięki temu gospodarka mogła rozwijać się w innych kierunkach – przemysł elektrotechniczny, elektroniczny, chemiczny. W 1964 roku oddano do użytku rurociąg “Przyjaźń”, którym do dziś płynie rosyjska ropa naftowa przerabiana w wielkiej rafinerii w Płocku. Najwięcej okręgów przemysłowych znajduje się na południu Polski. W okręgach tych rozwinął się przemysł m.in. wydobywczy, hutniczy, energetyczny, elektromaszynowy, chemiczny (w tym farmaceutyczny), włókienniczy, spożywczy, cementowy, celulozowo papierniczy. Biorąc pod uwagę przyczyny i okoliczności kształtowania się dużych obszarów uprzemysłowionych, wyróżnić można następujące typy okręgów przemysłowych: • surowcowe – powstały w miejscach eksploatacji surowców mineralnych, np. Górnośląski Okręg Przemysłowy z węglem kamiennym, Karpacki Okręg Przemysłowy z ropą naftową, Zagłębie Konińskie z węglem brunatnym czy Legnicko Głogowski Okręg Miedziowy z rudami metalicznymi; • miejskie – powstały w miejscach będących jednocześnie skupiskiem siły roboczej i dużym rynkiem zbytu, a także ośrodkiem rozwoju naukowo technicznego, np. Okręg Warszawski, Okręg Łódzki, Okręg Wrocławski; • transportowe – powstały przy ważnych szlakach komunikacyjnych, a zwłaszcza na ich skrzyżowaniach i w punktach początkowych (końcowych), np. Okręg Gdański czy Okręg Szczeciński z portami morskimi. Z czasem w okręgach surowcowych i transportowych rozwijały się miasta i dziś wiele okręgów przemysłowych ma charakter mieszany. Na ilustracji mapa Polski z podziałem na województwa. Zaznaczono i opisano okręgi przemysłowe. Największe skupiska okręgów przemysłowych na południu kraju. Najechanie kursorem na okręg otwiera ramkę z informacjami o danym okręgu. Opisano państwa sąsiadujące. Mapa zawiera siatkę południków i równoleżników, które opisane są w ramce mapy. W przemyśle po II wojnie światowej przeważała państwowa własność środków produkcji. Produkcja przemysłowa odbywała się w wielkich przedsiębiorstwach. Poziom innowacyjności produkcji przemysłowej i efektywność pracy były bardzo niskie. Z powodu małych nakładów na badania następował bardzo powolny postęp technologiczny, a produkcja wielu towarów opierała się na zagranicznych licencjach. Wielkie firmy państwowe cechowały się przyrostem zatrudnienia i złą organizacją państwową. Był to też przemysł, który bardzo degradował nasze środowisko przyrodnicze i był niesamowicie energochłonny oraz materiałochłonny. Na szczęście wszystko się zmieniło po 1989 roku, kiedy to nastąpił etap restrukturyzacji przemysłowej i gospodarka centralnie planowanej przekształciła się do gospodarki rynkowej.

praca zdalna - rzeźbotwórcza działalność lodowca górskiego

1. Niszcząca działalność lodowca górskiego

Przemieszczający się lodowiec niszczy powierzchnię ziemi(erozja lodowcowa). Podstawowymi rodzajami erozyjnej działalności lodowców są:
a) detrakcja - wyrywanie z podłoża bloków skalnych o różnej wielkości i wcielenie ich w lodowiec
b) detersja(abrazja lodowcowa) - wygładzanie i polerowanie podłoża skalnego przez fragmenty skalne w dolnej części lodowca
c) egzaracja - czoło lodowca zdziera materiał skalny i w podłożu powstają żłobienia.

 2. Działalność transportowa lodowca górskiego

 Działalność transportowa lodowca polega na przemieszczaniu się w lodzie materiału skalnego w wyniku czego dochodzić do obrywów ze ścian otaczających lodowiec oraz niszczenia podłoża w przypadku lodowców górskich i samego niszczenia podłoża w przypadku lądolodów. Materiał niesiony przez lodowce to moreny gdzie wyróżniamy je jako powierzchniowe, wewnętrzne, boczne, denne, środkowe. Transportowany materiał może mieć strukturę drobnego pasku czy żwiru jak również może mieć formę wielkich bloków skalnych.


 3. Działalność akumulacyjna lodowca górskiego


 Działalność lodowców górskich może być nie tylko erozyjna, ale również budująca. Lodowiec może na przykład w wyniku osadzenia materiału skalnego doprowadzić do powstania różnorodnych form akumulacyjnych. Formy te są widoczne dopiero po delegacji lodowca, czyli po jego ustąpieniu (cofnięciu się lodowca). W zależności od miejsca akumulacji materiału morenowego powstają: * morena czołowa- wał lub ciąg pagórków tworzący się przed czołem lodowca podczas jego dłuższego postoju, zbudowany z materiału skalnego wytapiającego się z lodu * morena denna- płaski lub falisty obszar zbudowany z osadów wytopionych podczas wycofywania się lodowca * morena boczna- wał materiału skalnego tworzący się obok jęzora lodowca górskiego * morena środkowa- wał biegnący środkiem dawniej zlodowaconej doliny. Tworzy się z połączenia wałów moren bocznych dwóch jęzorów lodowcowych.


4. Formy rzeźby terenu charakterystyczne dla działalności lodowców górskich. 

Działalność erozyjna lodowców to: niszczenie podłoża materiałem skalnym transportowanym przez lodowiec oraz płynące pod nim wody; niszczenie podłoża spowodowane naciskiem przesuwającego się lodu wietrzenie fizyczne skał znajdujących się w sąsiedztwie lodowca. Szerokie U‑kształtne doliny górskie – wyżłobione zostały przez jęzory lodowców oraz wody z nich wypływające. Działalność akumulacyjna lodowców to osadzanie materiału skalnego w różnych miejscach wokół lodowca. W ten sposób powstały m.in. pofałdowane formy terenu – moreny
Formy polodowcowe erozyjne;
a) żłoby lodowcowe(doliny U kształtne) - tworzą się w wyniku detrakcji i egzaracji skał podłoża dolin V kształtnych np. Dolina Roztoki
b) kotły lodowcowe(cyrki, kary lodowcowe) - duże zapadliny otoczone z trzech stron skalnymi ścianami, tworzą się na obszarze pola firnowego
c) baraniec(muton) - pagórek powstały na skutek egzaracji skał o różnej odporności na erozję co spowodowało że jedna strona jest łagodna a druga stroma
d) dolina zawieszona - zakończona wyraźnym progiem u ujścia położonej niżej doliny U kształtnej. Jest to odgałęzienie właściwego żłobu lodowcowego
e) rysy i wygłady górskie - bruzdy oraz ogładzenia na powierzchniach skał powstałe w wyniku detersji i egzaracji.
Formy polodowcowe akumulacyjne;
f) morena czołowa- wał lub ciąg pagórków tworzący się przed czołem lodowca podczas jego dłuższego postoju, zbudowany z materiału skalnego wytapiającego się z lodu
g) morena denna- płaski lub falisty obszar zbudowany z osadów wytopionych podczas wycofywania się lodowca
h) morena boczna- wał materiału skalnego tworzący się obok jęzora lodowca górskiego
i)  morena środkowa- wał biegnący środkiem dawniej zlodowaconej doliny. Tworzy się z połączenia wałów moren bocznych dwóch jęzorów lodowcowych.środa, 25 marca 2020

Rybactwo w Polsce. Praca zdalna uczniów z wykorzystaniem Google Formularze.


Odpowiedzi uczniów:

1. Flota rybacka Polski.

 Polska flota rybacka liczy ponad 800 jednostek, które służą do połowu ryb. Ponad 650 z nich stanowią kilkudziesięcioletnie łodzie rybackie. Są one wykorzystywane tylko w strefie przybrzeżnej i stacjonują w porcie w Ustce. Do połowów na Morzu Bałtyckim służy ok.140 kutrów, które są w podobnym wieku co łodzie rybackie. Ich głównymi bazami są porty we Władysławowie, w Ustce i w Kołobrzegu. Do floty dalekomorskiej zaliczyć można tylko trzy prywatne statki. Pływają one głównie po północno-wschodnim Atlantyk, łowiskach afrykańskich i południowo-wschodniej części Oceanu Spokojnego.

2. Wielkość połowów i spożycie ryb w Polsce.

Rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe nie są w Polsce dobrze rozwinięte mimo szerokiego dostępu Polski do morza. Wynika to z niewielkiego spożycia ryb przez Polaków (średnia ok. 12kg/osobę rocznie, dwa razy mniej niż średnio w Unii Europejskiej) oraz z ograniczeń połowów na Bałtyku, które w ostatnich dziesięciu latach skutkowały złomowaniem części floty rybackiej. W 2011 roku polscy rybacy złowili ok. 225tys. ton ryb morskich (110 tys. ton na Bałtyku, 70tys. ton przez 3 statki przetwórnie prowadzące rybołóstwo dalekomorskie) i 46tys. ton ryb śródlądowych. Połowy ryb słodkowodnych niewiele zmieniały się w ostatnich dziesięcioleciach, ale połowy ryb morskich znacząco spadły w porównaniu z 790tys. ton w 1980 roku. Wśród Bałtyckich ryb morskich najwięcej poławia się szprotów (51%), śledzi (27%), dorszy (11%) i fląder (9%). Statki dalekomorskie poławiały oceaniczne ryby pelagiczne - głównie ostroboki i sardynele (sprzedawane odbiorcą zagranicznym). Połowy śródlądowe (w tym chodowla ryb) to głównie połowy: pstrągów, karpi, węgorzy i innych gatunków. Polskie połowy ryb morskich i śródlądowych stanowią tylko 0,3% połowów światowych.

 3. Rybactwo śródlądowe. Przyszłość polskiego rybołówstwa.

Rybactwo śródlądowe to gałąź gospodarki obejmująca chów, hodowlę organizmów wodnych i pozyskiwanie ryb ze sztucznych zbiorników wodnych, rzek i jezior (rybactwo profesjonalne oraz wędkarstwo), a także zagospodarowaniem i eksploatacją zasobów rybnych rzek i jezior. Jednak stan naszych wód pozostawia wiele do życzenia, ponieważ nasze rzeki, stawy i jeziora są bardzo zanieczyszczone. Ryby słodkowodne odławiane są przede wszystkim ze stawów hodowlanych, jezior, rzek. Zarybianie tych zbiorników stanowi jeden z nielicznych przejawów akwakultury w Polsce. Łowi się przede wszystkim: karpie, pstrągi, leszcze, sumy, szczupaki i węgorze (w jeziorach) oraz pstrągi, trocie i sumy (w rzekach). Najwięcej stawów zarybianych karpiami znajduje się na południu kraju, a najwięcej zarybianych pstrągami znajduje się w województwach leżących na północy. Uzyskiwane z nich ryby przeznaczone są głównie na eksport do Europy Zachodniej. W Polsce istnieje ponad tysiąc zakładów hodowli ryb. Aż do 60% z nich specjalizuje się w hodowli karpi- a pozostałe pstrągów oraz innych ryb słodkowodnych. Hodowla karpi rozpoczęła się na przełomie lat 60. I 70. XX w.). Ryby te sprzedawane są przede wszystkim w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Znacznie krótszą tradycję ma w Polsce hodowla pstrągów. Zabiegi gospodarcze rybactwa śródlądowego mają na celu: -zwiększenie populacji wartościowych i pożądanych gatunków ryb; -ochronę ryb; -regulowanie liczebności i składu gatunkowego ryb w zbiornikach wodnych; -wprowadzanie gatunków nowych, zanikających lub wymarłych (zarybianie, restytucja); -zapobieganie chorobom ryb i ich zwalczanie. W Polsce głównymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się rybactwem śródlądowym są: -Zakład Biologii Wód PAN w Krakowie, obecnie połączony z Instytututem Ochrony Przyrody PAN -Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie -Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie -Uniwersytet Przyrodniczy (dawniej Akademia Rolnicza) we Wrocławiu - Zakład Limnologii i Rybactwa -Zakład Biologii Gamet i Zarodka - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Przyszłość naszego rybactwa wiążę się ściśle z zasadami regulującymi rynek rybny wprowadzanymi przez Unię Europejską. Od dostępu do funduszy unijnych w dużej mierze zależy też rozwój infrastruktury rybackiej, np. portów czy nabrzeży, a także skup poławianych organizmów. Ważny dla polskiego rybactwa jest również obserwowany obecnie dynamiczny rozwój przetwórstwa rybnego. Transformacja gospodarcza znacznie utrudniła rozwój polskiego rybołówstwa, choć od kilku lat sytuacja na tym polu sukcesywnie się poprawia. Do rozwoju portów wykorzystuje się fundusze unijne, rozwijany jest sektor turystyki wędkarskiej, a limity połowowe sprawiają, że powoli zwiększają się populacje ryb, którym wcześniej groziło wyginięcie. Prężnie rozwijają się też usługi związane z turystyką rybną, zwłaszcza z wędkarstwem morskim. Ważną informacją jest również to, że ludzie w dzisiejszych czasach spożywają mniej ryb ze względu na wysokie ceny ryb i ich przetwór w porównania do mięsa wieprzowego i drobiowego.

 4. Rybołówstwo zrównoważone- na podstawie filmu .

Od tysięcy lat morza i oceany stanowią główne źródło pożywienia i utrzymania dla miliardów ludzi na całym świecie.Dzięki postępowi technologicznemu możemy łowić coraz więcej ryb, dlatego nasza troska o morza, oceany i ich zasoby ma teraz ogromne znaczenie. Jeśli morza i oceany mają być wydajne dla nas i dla przyszłych pokoleń musimy prowadzić połowy w sposób zrównoważony. Zrównoważone połowy w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem, pozostawiają więcej ryb w morzach i oceanach. Istnieją specjalnie opracowane programy tj. MSC. Niebieski certyfikat MSC na opakowaniach produktów rybnych gwarantuje, że pochodzą one ze zrównoważonych połowów. Rybołówstwo musi pozostawić w morzu tyle ryb, by stada mogły się odnowić. Połowy muszą być zarządzane w taki sposób by środowisko morskie, inne zwierzęta, ich siedliska oraz rośliny mogły się bujnie rozwijać. Rybołówstwo musi opierać się na właściwym zarządzaniu. Ochrona zasobów mórz i oceanów ma kluczowe znaczenie dla przyszłości ekosystemów morskich i ludzi na całym świecie, dlatego razem musimy chronić zasoby morz i oceanów.

wtorek, 3 kwietnia 2018

Materiały do lekcji "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce"

1. Prezentacja:

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/rynek-kapitalowy/biz-w-polsce

Materiały do lekcji "Polska w organizacjach międzynarodowych"

1. Unia Europejska

http://www.uniaeuropejska.info.pl/

2. NATO i inne organizacje

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_w_organizacjach_mi%C4%99dzynarodowych

3. Współpraca transgraniczna

- euroregiony:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Euroregion

- miasta i gminy bliżniacze:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Miasta_Partnerskie/lista

Materiały do lekcji " Świat zwierząt"

1. Krainy zoogeograficzne:

http://slideplayer.pl/slide/841668/#

:

Materiały do lekcji "Handel zagraniczny Polski"

1. Bilans handlowy Polski oraz kierunki handlu zagranicznego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bilans_handlowy

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polska-z-rekordowa-nadwyzka-w-handlu-zagranicznym-7499828.html

2. Struktura importu i eksportu Polski

http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/Polska_handelstruktura.jpg


3. Polska na tle innych krajów:

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods/pl

Materiały do lekcji " Turystyka krajowa i zagraniczna"

1. Turystyka krajowa:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka_w_Polsce

http://forsal.pl/galerie/698205,duze-zdjecie,1,polska-turystyka-odzywa-bo-zagraniczne-wycieczki-sa-za-drogie.html

https://eloblog.pl/raport-gus-turystyka-w-polsce-w-2016-roku/

http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/odwiedz-polske

https://www.msp.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/2/2-10010_g.jpg

2.Turystyka zagraniczna:

https://wiadomosci.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2014/08/turysci_w_polsce.png

http://www.egospodarka.pl/art/galeria/138827,Wakacje-2017-Portugalia-ciagle-w-cenie,1,39,1.html

http://www.thinkmice.pl/news/453-raport-polskiej-izby-turystyki-zagraniczne-wakacje-polakow-2017

http://static.wirtualnemedia.pl/media/images/2013/images/gfk-paypal-podr%C3%B3%C5%BCe2017-5.png


3. Wpływy z turystyki:

http://www.wykresy.net/wykres/ws/d/wplywy-z-turystyki-zagranicznej-w-wybranych-panstwach-w-2012-roku.png

niedziela, 18 marca 2018

Materiały do lekcji "Typy genetyczne gleb"

1. Gleby strefowe:

- podział

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleby_strefowe

mapa:

http://www.geographic.com.pl/gleby.jpg


2. Gleby astrefowe i pozastrefowe

- gleby pozastrefowe:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gleby_pozastrefowe

- gleby astrefowe:

http://geografia.opracowania.pl/gleby_astrefowe/

3. Wybrane profile glebowe

https://sklep.educarium.pl/img/248328/.jpg

4. Degradacja gleb:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Degradacja_(geologia)

https://content.epodreczniki.pl/content/womi/130927/classic-980.png

- pustynnienie i stepowienie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pustynnienie

- erozja gleb

http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/erozja-gleby

http://www.rynek-rolny.pl/artykul/czym-jest-erozja-gleby-wyjasniamy-przebieg-procesu-i-typy-erozji.html
Materiały do lekcji "Powstawanie gleb"

1. Proces glebotwórczy

- etapy:

http://www.geomatura.pl/index.php/geografia-fizyczna/226-powstawanie-gleby

- rodzaje procesów glebotwórczych:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_glebotw%C3%B3rczy


2. Gleba;

- profil glebowy

http://slideplayer.pl/slide/816286/2/images/12/Schemat+profilu+glebowego+(gleby+mineralne.jpg

http://www.zgf.uni.wroc.pl/dydaktyka/przedmioty/Gleboznawstwo/Profil%20glebowy-PSOS.pdf

- czynniki glebotwórcze:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czynniki_glebotw%C3%B3rcze

3. Rolnicza przydatność gleb

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleksy_przydatno%C5%9Bci_rolniczej_gleb

- odczyn gleby:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odczyn_gleby

Materiały do lekcji "Łączność w Polsce"


1. Usługi pocztowe i kurierskie w Polsce:

https://www.obserwatorfinansowy.pl/wp-content/uploads/2016/07/Poszczeg%C3%B3lne-us%C5%82ugi-pocztowe.jpg

2. Telefonia stacjonarna i mobilna

http://stacjonarny.com.pl/wp-content/uploads/2015/06/Telefonia-stacjonarna-w-Polsce_1.jpg

http://g.forsal.pl/p/_wspolne/pliki/106000/i02_2009_187_166_002a_001_106751.jpg

3. Użytkownicy internetu:

https://mobirank.pl/wp-content/uploads/2015/10/liczba-internautow-w-polsce-2005-2015.png

http://www.telepolis.pl/grafika/newsy/2017-10/raport-gus-2.jpg


Materiały do lekcji "Transport w Polsce"

1. Położenie tranzytowe Polski:

http://slideplayer.pl/slide/403906/1/images/13/Po%C5%82o%C5%BCenie+tranzytowe+Polski.jpg

2. Transport samochodowy:

- gęstość dróg

http://s3.egospodarka.pl/grafika/transport/Transport-w-Polsce-wyniki-dzialalnosci-w-2010-r-lAR7zN.jpg

http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/polska-ma-najslabiej-w-europie-rozwinieta-siec-drog-szybkiego-ruchu-49291.html

- autostrady i drogi ekspresowe:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrady_i_drogi_ekspresowe_w_Polsce

3. Transport kolejowy

http://www.kolej.most.org.pl/csk/polska3.htm

https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_kolejowy_w_Polsce

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/polski-transport-na-tle-krajow-unii-europejskiej-78804.html

4. Transport w Polsce na tle UE

http://blogtransportowy.pl/czesc-i-polski-transport-drogowy-na-tle-pozostalych-krajow-unii-europejskiej/

http://prokapitalizm.pl/polska-impotentem-drogowym.html

5. Transport morski

- najwieksze porty morskie Polski

http://www.outsourcingportal.eu/pl/userfiles/image/artykuly/2013/04_kwiecien/20130416_tsl/tabela2.jpg

-transport intermodalny:

http://slideplayer.pl/slide/12068960/

- podsumowanie:

http://slideplayer.pl/slide/12363/

6. Transport lotniczy w Polsce:

http://slideplayer.pl/slide/8438418/

Komunikacja w Polsce - podsumowanie:

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=311

wtorek, 13 marca 2018

Materiały do lekcji " Rzeźbotwórcza działalność wiatru"

1. Rodzaje działalności wiatru:

http://static.scholaris.pl/resource-files/256/dzialalnosc_wiatru_procesy_65675.png

http://eszkola.pl/geografia/procesy-eoliczne-5265.html

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=26

2. Less i pustynie pyłowe

https://prezentacje.apppi.pl/storage/presentation//935/dzialalnosc-rzezbotworcza-wiatru_029.jpg


http://www.meteoprog.pl/pictures/news_v_2/189bc7e57dd05ed1638f0f3c3a5aa19e.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-Mcr7NSxizU0/WL6D7c6z4zI/AAAAAAAA1Hw/59a1Ri6ZGqYHGaw2l7BZf0BW2Uo4F_6wQCLcB/s1600/%257B1e1eb010-6441-4174-90f6-fd2433979c18%257D.3074088785_6e31b6c8f6_o.jpg

Materiały do lekcji " Typy wybrzeży morskich"

1. Typy wybrzeży morskich:

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=143

http://slideplayer.pl/slide/434962/1/images/10/Wybrze%C5%BCe+limanowe+-+Powstaje+wskutek+odci%C4%99cia+od+morza+lejkowatych+uj%C5%9B%C4%87+rzek.+Materia%C5%82+niesiony+przez+rzeki+osiada+na+linii+wybrze%C5%BCa+tworz%C4%85c+wa%C5%82+(zwany+limanem)+,+kt%C3%B3ry+z+czasem+zamyka+jej+uj%C5%9Bcie.+Powstaje+w%C3%B3wczas+s%C5%82one+jezioro+limanowe.+Wybrze%C5%BCa+limanowe+spotykamy+nad+Morzem+Czarnym+w+okolicach+Odessy+,+we+wschodniej+cz%C4%99%C5%9Bci+Zatoki+Gwinejskiej..jpg

http://slideplayer.pl/slide/417764/1/images/20/Koralowe+Przyk%C5%82ad:+Najwi%C4%99ksza+rafa+koralowa+ci%C4%85gnie+si%C4%99+wzd%C5%82u%C5%BC+wschodnich+wybrze%C5%BCy+Australii+-+jest+to+wielka+rafa+koralowa..jpg

https://image2.slideserve.com/4860597/slide14-n.jpg

niedziela, 11 marca 2018

Materiały do lekcji "Okręgi przemysłowe Polski"


1. Najwieksze okręgi przemysłowe Polski:

http://eszkola.pl/geografia/osrodki-i-okregi-przemyslowe-w-polsce-7577.html

http://www.geografia24.eu/index.php?strona=_opracowania/geo_330re_p

2. Obszary koncentracji przemysłu w Polsce

https://www.slideshare.net/MinisterstwoRozwoju/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju

Materiały do lekcji "Przemysł przetwórczy Polski"

1. Struktura produkcji sprzedanej przemysłu Polski;

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0523D80A

2. Charakterystyka przemysłu przetwórczego Polski:

- przemysł spożywczy:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_spo%C5%BCywczy_w_Polsce

- przemysł samochodowy:

https://www.autocentrum.pl/publikacje/naszym-zdaniem/co-produkujemy-czyli-przemysl-motoryzacyjny-w-polsce/

- przemysł elektroniczny

https://www.magazynprzemyslowy.pl/zarzadzanie-i-rynek/Przemysl-elektroniczny-i-elektrotechniczny-w-Polsce-raport,9970,1

- przemysł meblarski

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/przemysl-meblarski-mateusz-morawiecki-polska,120,0,2278008.html

- przemysł zaawansowanych technologii

http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2488:polski-przemys-high-tech-moliwoci-i-bariery-rozwoju&catid=304&Itemid=30

Materiały do lekcji "Urbanizacja w Polsce"

1. Przebieg urbanizacji w Polsce.

- Polska na tle krajów Europy:

http://www.geografia24.eu/geo_opracowania/geo310re/urban_03.jpg


- zmiany wskaźnika urbanizacji demograficznej:

http://s3.egospodarka.pl/grafika2/urbanizacja/Co-pokazuje-wskaznik-urbanizacji-Czy-miastom-grozi-wyludnienie-193492-640x640.jpg

- urbanizacja w poszczególnych województwach:

http://s3.egospodarka.pl/grafika2/polskie-miasta/Miasta-Polski-w-liczbach-2009-75468-640x640.jpg

- urbanizacja w Polsce - podsumowanie

http://www.egospodarka.pl/70230,Miasta-Polski-w-liczbach-2009,1,39,1.html

http://szczesniak.pl/aar

Materiały do lekcji "Sieć osadnicza w Polsce"

1. Miejska sieć osadnicza w Polsce.

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/140282/v/latest/t/student-canon/m/id9vC5qEWw#id9vC5qEWw_d5e183

2. Układy przestrzenne miast Polski:

http://slideplayer.pl/slide/846901/

3. Wiejska sieć osadnicza w Polsce

https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/APW/Rozdzial3/3.2.1.Typy_sieci.png

http://slideplayer.pl/slide/846899/

4. typy genetyczne wsi:

http://abrelaks2.blogspot.com/2017/10/materiay-do-lekcji-osadnictwo-wiejskie.htmlniedziela, 4 marca 2018

Materiały do lekcji "Przemysł energetyczny Polski"

1. Struktura produkcji energii elektrycznej

http://pvportal.pl/nowosci/7061/tak-ma-wygladac-energetyka-w-polsce-w-2050

2. Produkcja energii elektrycznej w Polsce

http://forsal.pl/biznes/energetyka/galerie/1020744/duze-zdjecie,1,produkcja-i-eksport-polskiego-pradu-w-gore.html

3. Struktura zuzycia energii elektrycznej w Polsce

http://www.elektrykon.pl/porady/wp-content/uploads/2011/05/struktura2.gif

4. OZE w Polsce

http://www.chronmyklimat.pl/wideo/energetyka/odnawialne-zrodla-energii-w-polsce-w-2011-roku

Materiały do lekcji "Górnictwo w Polsce"

http://slideplayer.pl/slide/11817879/65/images/4/Rozmieszczenie+surowc%C3%B3w+mineralnych+w+Polsce.jpg

1. Górnictwo wegla kamiennego:

- zasoby i zagłebia

https://pl.boell.org/pl/2016/06/20/polska-nie-tak-latwo-okreslic-zasoby

- wydobycie

http://i.imgur.com/Ds1HqFt.jpg

2. Górnictwo wegla brunatnego:

- zasoby i zagłebia

https://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,3389,wegiel-brunatny-w-polsce.html

- wydobycie:

http://www.komitetlegnica.agh.edu.pl/wp-content/uploads/image/publikacje/wydobycie.jpg

3. Górnictwo gazu ziemnego

http://www.oddzialywaniagazulupkowego.pl/upload/Image/rys13.png

http://instalacje.gep.com.pl/wp-content/uploads/2014/07/polskie.jpg


- import- Nord Stream


4. Górnictwo ropy naftowej:


- wydobycie i import- rurociagi:


5. Górnictwo miedzi i srebra:


6. Górnictwo mcynku i ołowiu

7. Górnictwo soli kamiennej, potasowej ,siarki8. Surowce skalne w Polsce

Materiały do lekcji "Sytuacja polskiego przemysłu"

1. Rozwój przemysłu na ziemiach Polski

- początki rozwoju przemysłu:

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/223790/v/33/t/student-canon/m/j0000008NNB6v32#j0000008NNB6v32_00000003

- socjalistyczna industrializacja:

http://politycznospoleczna.pl/?industrializacja-socjalistyczna-w-polsce,65

2. Restrukturyzacja polskiego przemysłu po roku 1989.

http://geografia.opracowania.pl/restrukturyzacja_przemys%C5%82u_w_polsce/

http://www.geografia.lo4.poznan.pl/opracowania/temat%2023.pdf

3. Zmiany struktury produkcji przemysłu:

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/140282/v/27/t/student-canon/m/izTrKxqBkB

4. Zatrudnienie w przemyśle:

http://rynekpracy.org/x/989321

5. BIZ i SSE

https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna_strefa_ekonomiczna

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=443979508345490DA03EC151C91B500D

6. Wiodące gałęzie przemysłu Polski:

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/140282/v/27/t/student-canon/m/iXGRXSxwyE#iXGRXSxwyE_d5e185
Materiały do lekcji " Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia w Polsce"

1. Aktywność zawodowa Polaków;

- aktywni i bierni zawodowo:

http://rynekpracy.org/x/934435

- współczynnik aktywności zawodowej:

http://www.naukowiec.org/wzory/ekonomia/wspolczynnik-aktywnosci-zawodowej_278.html

https://image.slidesharecdn.com/prezentacja-strukturazawodowawpolsce-100325092404-phpapp02/95/prezentacja-struktura-zawodowa-w-polsce-3-728.jpg?cb=1269509057

-kobiety/ mężczyźni na tle innych krajów:

https://www.obserwatorfinansowy.pl/wp-content/uploads/2012/02/R%C3%B3%C5%BCnica-w-aktywno%C5%9Bci-zawodowej-kobiet-i-m%C4%99%C5%BCczyzn-1.jpg

- wskaźnik zatrudnienia:

http://g1.forsal.pl/p/_wspolne/pliki/1683000/1683272-wspolczynnik-aktywnosci-zawodowej.jpg

- grupy wiekowe ze względu na zatrudnienie

http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/2368/swiat-na-rozdrozu-wykresy-rodzial-4-piramida

2. Struktura zatrudnienia:

https://content.epodreczniki.pl/content/womi/186436/classic-980.png

http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/Europa_zatrudnienie.jpg

3. Stopa bezrobocia:

https://galeria.bankier.pl/p/f/e/774de549508eba-645-326-0-0-963-487.png

- w województwach

http://www.dziennik.com/w_files/Image/Gosp./2011_06/gosp%20Bezrobocie%20igrafika_20110622_03.jpg

http://g0.forsal.pl/p/_wspolne/pliki/2385000/2385315-liczba-bezrobotnych-i-stopa-bezrobocia.jpg

4. Przyczyny bezrobocia w Polsce:

https://mfiles.pl/pl/index.php/Przyczyny_bezrobocia

5. Skutki bezrobocia w Polsce:

http://eszkola.pl/wos/bezrobocie-skutki-6481.html

poniedziałek, 26 lutego 2018

Rybactwo w Polsce.

1. Ogólna charakterystyka polskiego rybołówstwa.

http://eszkola.pl/geografia/rybolowstwo-i-rybactwo-w-polsce-7566.html

2. Tekst źródłowy - charakterystyka i problemy polskiego rybołówstwa w 2016 roku.

http://www.gospodarkamorska.pl/Rybolowstwo/rok-2016-w-rybolowstwie-czeka-nas-duzo-zmian.html

http://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/35635-gus-o-rybolowstwie-mniej-kutriow-lowi-wiecej-ryb

Materiały do lekcji " Integracja polskiego rolnictwa z rolnictwem Unii Europejskiej:

1. Charakterystyka polskiego rolnictwa na tle rolnictwa UE.

 http://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_3_rolnictwo/r3_3_04a.pdf

http://slideplayer.pl/slide/816820/2/images/9/Zalety+rolnictwa+w+Polsce+wobec+wej%C5%9Bcia+do+Unii+Europejskiej.jpg

Materiały do lekcji " Produkcja zwierzęca w Polsce"

1. Charakterystyka produkcji zwierzęcej w Polsce.

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=273#hodowla

http://edudu.pl/sciaga-hodowla-zwierzat-w-polsce,2b5106526b2331e52613

Materiały do lekcji "Produkcja roślinna w Polsce"

1. Struktura upraw ( zasiewów) i charakterystyka uprawy:

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=273

http://www.pomorska.pl/strefa-agro/wiadomosci/a/zobacz-jak-zmienia-sie-powierzchnia-upraw-w-polsce-lata-19502015,12373642/

https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/rosliny/struktura-zasiewow-upraw-rolnych-w-2015-r.html

wtorek, 20 lutego 2018

Materiały do lekcji "Czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce"

1. Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce

http://static.scholaris.pl/main-file/933/czynniki_przyrodnicze_57821.jpg

http://slideplayer.pl/slide/429324/1/images/12/Charakterystyka+rolnictwa+w+Polsce.jpg

a- gleby

http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/struktura_gleb.gif

http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/Polska_struktura_gleb2.jpg

http://wlaczpolske.pl/pliczki/501

b- warunki klimatyczne:

https://www.agrofakt.pl/agroklimat-w-polsce/

http://www.zazi.iung.pulawy.pl/Documents/MA_Mapy_pl.htm

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=305

c- rzeźba terenu - erozja gleb:

http://www.erozja.iung.pulawy.pl/VademecumPl.htm

2. Czynniki pozaprzyrodnicze:

https://www.pomoceszkolne.edu.pl/media/products/1f977b863016784670cb2b55bbe3a465/images/thumbnail/big_LR-MR-GE-33-Rolnictwo-w-Polsce.jpg?lm=1505338578

a- struktura użytkowania ziemi:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-uQxerWijcb_76JKJDyxsa4L21b0Fsm1Ov1s2nYasq4F7sVZlLQ

http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/Polska_uzytkowanieziemi.jpg

b- struktura uzytków rolnych

http://bip.zagorow.pl/zasoby/images/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/plan-rozwoju-lokalnego-gminy-zagorow/2-raport-o-aktualnej-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-gminy/21-ogolne-wiadomosci/21-ogolne-wiadomosci/kolo22.jpg

c- struktura własnościowa ziemi rolniczej w Polsce:

https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/ARP/06.Struktura%20agrarna.pdf

d- struktura agrarna;

https://www.igipz.pan.pl/atlas-obszarow-wiejskich-rozdzial2.html

e- struktura wielkościowa gospodarstw:

https://sites.google.com/site/rolnictwopolska/_/rsrc/1331403685273/home/poczatki-rolnictwa/warunki-rozwoju-rolnictwa/struktura-wielkosciowa-gospodarstw-w-polsce/Polska_struktura_wielkosci.jpg

https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/44/8a/55cb45b5ce5a4_p.jpg?1441350098

f- zużycie nawozów:

https://staticbryk.iplsc.com/bryk_prod_2017_08/00016001.jpg

http://grafik.rp.pl/g4a/750263,364749,9.jpg

g- liczba użytków rolnych na 1 ciągnik

http://images.slideplayer.pl/26/8944116/slides/slide_35.jpg

Podsumowanie statystyczne:

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5507/5/4/1/rl_charakterystyka_gospodarstw_rolnych_2013.pdf

materiały do lekcji " Wietrzenie skał"

1. Geneza procesów egzogenicznych:

http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/procesy_wewnetrzne_i_zewnet.jpg

http://static.scholaris.pl/main-file/105/procesy-rzezbotworcze_62221.png

2. Rodzaje wietrzenia:

http://static.scholaris.pl/main-file/951/wietrzenie_59260.png

https://procesylitosfery.files.wordpress.com/2010/03/intensywnosc-rodzajow-wietrzenia-w-zaleznosci-od-klimatu1.jpg

3. Wietrzenie fizyczne:

a- geneza i podział

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wietrzenie_fizyczne

b- wietrzenie insolacyjne ( termiczne)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wietrzenie_insolacyjne

- łuszczenie skał:

http://www.astro.umk.pl/~kb/Val/images/flaking.png

- rozpad ziarnisty:

http://www.geopasja.pl/teoria/geo_pictures/wietrzenie_szczel.jpg

- rozpad blokowy:

http://zshe.nazwa.pl/innowacyjnenauczanie/images/chemia/wietrzenie_skal/wietrzenie1.jpg

c- wietrzenie mrozowe ( zamróz)

http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/zamroz.gif

- gołoborza

http://www.swietokrzyskipn.org.pl/wp/wp-content/uploads/2010/03/4goloborze_swKrzyz2004_ps.jpg

d- wietrzenie ilaste:

http://mediainformacyjne.com/Geografia/48pdf%20-%20Kopia%20(13)_clip_image002.jpg

e- wietrzenie solne:

http://i3.fmix.pl/fmi2513/a1e952cc002694fc5366aa1b

3. Wietrzenie chemiczne:

a- geneza

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wietrzenie_chemiczne

b- lateryzacja:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lateryzacja

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lateryt

https://sites.google.com/site/swiatgeografii/_/rsrc/1330900925140/home/klasa-i-gimnazjum/strefy-klimatyczno-roslinne-i-ich-wplyw-na-zroznicowanie-gleb-na-ziemi/lateryt/lateryt_duzy.jpg

c- zjawiska krasowe:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kras_(geologia)

4. Wietrzenie biologiczne:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wietrzenie_biologiczne

http://www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl/image/journal/article?img_id=23180658&t=1391133147813

niedziela, 11 lutego 2018

Materiały do lekcji " Relacje człowiek - środowisko naturalne.

1. Środowisko w dziejach człowieka:

http://geografia.na6.pl/relacje-czlowiek-srodowisko-geograficzne-na-przestrzeni-wiekow

2. Rozwój zrównoważony

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCony_rozw%C3%B3j

http://polityka.org.pl/viewtopic.php?t=6573

http://www.eventspace.pl/public/userfiles/fckupload/image/ikonacsr.jpg

Materiały do lekcji " Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi".

1.Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi


http://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_1/381_5_procesy_endogeniczne/r1_5_03a.pdf

Materiały do lekcji "Bogactwo kulturowe Polski"

1. Polskie obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na liście UNESCO:

http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Awiatowego_Dziedzictwa_UNESCO_w_Polsce

http://images.slideplayer.pl/33/10259446/slides/slide_3.jpg

Materiały do lekcji "Preferencje wyborcze Polaków. Organizacje pozarządowe".

1. Wybory w Polsce.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_w_Polsce#III_Rzeczpospolita

2. Frekwencja wyborcza w Polsce.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Frekwencja_wyborcza

3. Regionalne zróznicowanie frekwencji wyborczych:

http://wei.org.pl/files/manager/file-780f12c0ae8adca72712989f48d9757e.png

http://bi.gazeta.pl/im/63/25/11/z17977443Q.jpg

4. Preferencje wyborcze Polaków:

a- wybory prezydenckie:

http://niezwykle.com/wp-content/uploads/2015/05/mapa.jpg

b- wybory parlamentarne:

http://www.wyborynamapie.pl/mapa%20gminy%20sejm2015.png

c- samorządowe:

http://www.wyborynamapie.pl/samorzadowe2014/samorzadowe.html

5. Organizacje pozarządowe w Polsce:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa

http://files.powiatminski.pl/publikacje_wlasne/wykres1_a6eaf071.jpg

http://www.kson.pl/attachments/article/1436/PolskieOrganizacje2015.pdf


czwartek, 18 stycznia 2018

Materiały do lekcji " Rzeźbotwórcza działalność rzek"

1. Bieg rzeki

https://pl-static.z-dn.net/files/df6/3bffbd40395786e8a8c8a3d69741934d.jpg

2. Działalność rzeki w biegu górnym:

a- erozja wgłębna

hhttp://slideplayer.pl/slide/403706/1/images/6/Erozja+wg%C5%82%C4%99bna.jpg

b- erozja wsteczna:

http://edudu.pl/userfiles/image/rzeki2.png

- kaptaż:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Kaptaz_AB.jpg/350px-Kaptaz_AB.jpg

http://geoportal.pgi.gov.pl/css/zrozum_z/images/wycieczki/gs/Rys_GS_2_1_6.jpg

c- akumulacja w górnym biegu rzeki

https://pixabay.com/p-1035499/?no_redirect

3.  Działalność rzeki w biegu środkowym:

a- erozja boczna

http://geoportal.pgi.gov.pl/css/zrozum_z/images/wpn/Rys_WPN_1_5_3.jpg

- meandrowanie rzeki

https://procesylitosfery.files.wordpress.com/2010/03/powstanie-meandru-i-starorzecza.jpg

- starorzecza

http://www.samper.pl/tryptyk_edukacyjny/tom1/tr-edu-sc21-wte-1-130-meandry.jpg

b-  dolina skrzynkowa ( płaskodenna)

https://procesylitosfery.files.wordpress.com/2010/03/dolina-rzeczna-i-jej-elementy.jpg

c- terasy rzeczne

http://slideplayer.pl/slide/10442763/33/images/20/TERASY+RZECZNE+Terasy+to+formy+rze%C5%BAby+powierzchni+Ziemi+wyst%C4%99puj%C4%85ca+powszechnie+w+dolinach+rzecznych..jpg

http://slideplayer.pl/slide/403706/1/images/15/Tarasy+rzeczne+w+profilu+poprzecznym+doliny+rzecznej.jpg

http://www.geografia24.eu/geo_opracowania/geo240re/fluw_002.jpg


4.  Działalność rzeki w biegu dolnym:

http://slideplayer.pl/slide/10442763/33/images/18/AKUMULACJA+RZECZNA.jpg

http://slideplayer.pl/slide/10442763/33/images/19/W+wyniku+akumulacji+rzecznej+powstaj%C4%85:.jpg

a- delta

http://edudu.pl/userfiles/image/pobrzeza2.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Delta_rzeki#Podzia%C5%82

b- estuarium

https://pl.wikipedia.org/wiki/Estuarium5. Rzeźbotwórcza działalność rzeki - podsumowanie

http://slideplayer.pl/slide/838192/


środa, 10 stycznia 2018

Materiały do lekcji " Migracje wewnętrzne i zagraniczne Polaków"

1. Migracje wewnętrzne w Polsce:

http://slideplayer.pl/slide/2304195/8/images/18/Migracje+wewn%C4%99trzne+ludno%C5%9Bci+na+pobyt+sta%C5%82y+w+2012+r..jpg

http://slideplayer.pl/slide/2304195/8/images/19/Migracje+wewn%C4%99trzne+ludno%C5%9Bci.jpg

saldo migracji wewnętrznych

http://g2.forsal.pl/p/_wspolne/pliki/1684000/1684517-migracje-wewnetrzne-ludnosci.jpg

http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/08/migracje1.jpg

http://slideplayer.pl/slide/403867/1/images/19/Cechy+migracji+wewn%C4%99trznych.jpg

2. Migracje zagraniczne Polaków:

http://slideplayer.pl/slide/427032/1/images/7/Cechy+migracji+zagranicznych+Polak%C3%B3w.jpg

http://g1.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/1666000/1666091-migracje-zagraniczne-ludnosci.jpg

http://g9.forsal.pl/p/_wspolne/pliki/2964000/2964312-ruch-naturalny-w-latach-1980-2016.png

3.Współczesne kierunki migracji Polaków

https://adst.mp.pl/img/articles/zagranica/kierunki_emigracji_polakow_ryc.2.jpg

http://rynekpracy.org/files/1bezrobocie.org.pl/public/migracje/migracje_tabela.jpg

4. Polonia na świecie

http://38milionow.pl/wp-content/uploads/2016/09/igrafika_20160905_02.jpg

http://www.dziennik.com/images/made/uploads/news/polswiat_Polonia_igrafika_20120823_04_700_385_80.jpg


Materiały do lekcji "Struktura demograficzna ludności Polski"

1. Przyrost naturalny w Polsce.

a -  w ostatnich latach:

http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/PLprzyrostNat2.png

b- obecnie

http://g9.forsal.pl/p/_wspolne/pliki/2964000/2964312-ruch-naturalny-w-latach-1980-2016.png


2. Współczynnik dzietności w Polsce

https://adst.mp.pl/img/articles/kurier/dzietnosc.jpg

3. Przestrzenne zróznicowanie przyrostu naturalnego w Polsce.

http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/Polska_przyrostnaturalny2008.jpg

http://bi.gazeta.pl/im/fa/a8/14/z21660410V,Pomorze-jest-jednym-z-pieciu-wojewodztw-w-kraju--g.jpg

4. Struktura wiekowa ludności Polski

https://content.epodreczniki.pl/content/womi/186391/classic-980.png

5. Struktura ludności Polski wg płci

http://www.czytelniamedyczna.pl/img/ryciny/pnm/2016/20160510_big.gif

http://s3.egospodarka.pl/grafika/spis-ludnosci/Narodowy-Spis-Powszechny-2011-wyniki-2wavLj.jpg

6. Piramida wieku i płci Polski

http://creative.ostrowski.czest.pl/wp-content/uploads/2013/10/piramida_wieku.png

prognoza

http://www.czytelniamedyczna.pl/img/ryciny/pnm/2016/20160510_big.gif

7. Ludność Polski podsumowanie:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Polski

http://slideplayer.pl/slide/403867/
Materiały do lekcji "Liczba i rozmieszczenie ludności Polski".

1. Wksaźnik dynamiki zmian liczby ludności Polski

http://s3.egospodarka.pl/grafika2/prognoza-ludnosci/Prognoza-ludnosci-Polski-2008-2035-23482-640x640.jpg

http://s3.egospodarka.pl/grafika/demografia/Rozwoj-demograficzny-Polski-2014-U30ZgY.jpg

http://www.egospodarka.pl/art/galeria/119964,Rozwoj-demograficzny-Polski-2014,1,39,1.html

2. Rozwój demograficzny Polski

a - według województw

http://s3.egospodarka.pl/grafika2/demografia/Rozwoj-demograficzny-Polski-2012-112321-640x640.jpg

b - podsumowanie.

http://www.egospodarka.pl/119964,Rozwoj-demograficzny-Polski-2014,1,39,1.html

c - prognoza:

http://bi.gazeta.pl/im/5/13328/m13328595,PROGNOZADEMOGRAFIA.jpg

http://www.mojapolis.pl/media/images/2014vs50.jpg

d- saldo migracji definitywnych w Polsce

http://rzeszow.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/rzesz/ASSETS_11w19.jpg

3. Gęstość zaludnienia Polski

http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/Polska_rozmieszczenie_ludno.jpg

4. Depopulacja i deglomeracja w Polsce:

a- depopulacja

https://portretymiast.blog.polityka.pl/2016/03/31/depopulacja-przyszlosc-polskich-miast/

b - deglomeracja

https://pl.wikipedia.org/wiki/Deglomeracja

https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/24909679_1703108386399569_4037516364755237371_n.jpg?oh=5a6dcf13ec799155c64276860ed27dcb&oe=5AFCB22C


poniedziałek, 11 grudnia 2017

Materiały do lekcji "Gleby Polski"

1. Profil glebowy:

http://slideplayer.pl/slide/816286/2/images/12/Schemat+profilu+glebowego+(gleby+mineralne.jpg

2. Proces glebotwórczy.

Gleby strefowe

http://www.geografia24.eu/geo_opracowania/geo270re/proc04.jpg

a- bielicowanie;

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielicowanie

http://www.geografia24.eu/geo_opracowania/geo270re/proc07.jpg

b- brunatnienie:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brunatnienie

http://www.geografia24.eu/geo_opracowania/geo270re/proc08.jpg

c-proces darniowy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_darniowy

http://www.wiking.edu.pl/upload/geografia/images/czarnoziem_duzy.jpg

d- proces glejowyi i bagienny:

http://slideplayer.pl/slide/1218814/3/images/17/Procesy+glebotw%C3%B3rcze+Proces+glejowy+%E2%80%93+przebiega+w+warunkach+beztlenowych+na+glebach+ci%C4%99%C5%BCkich..jpg

3. Gleby Polski:

http://wlaczpolske.pl/pliczki/501

http://1.bp.blogspot.com/-0aO6LVJQrOo/URJ9TJUL38I/AAAAAAAAAQY/steL68WZzIY/s400/struktura_gleb.gif

https://2.bp.blogspot.com/-FWm6F-04ejU/WDq1VLR3YZI/AAAAAAAAJN4/Vr8RgMpyWs0M85WUt-rlx1rSXAlHNMchQCLcB/s1600/astrefowe.jpg

a- gleby śródstrefowe;

http://www.geografia24.eu/geo_opracowania/geo270re/typy_g02.jpg

https://sites.google.com/site/swiatgeografii/_/rsrc/1330900803321/home/klasa-i-gimnazjum/strefy-klimatyczno-roslinne-i-ich-wplyw-na-zroznicowanie-gleb-na-ziemi/mada-rzeczna/mada_rzeczna_duza.jpg

http://slideplayer.pl/slide/8032088/25/images/16/czarne+ziemie+powstaj%C4%85+w+zag%C5%82%C4%99bieniach+terenu,.jpg

http://slideplayer.pl/slide/8032088/25/images/15/gleby+bagienne+powstaj%C4%85+w+warunkach+pod%C5%82o%C5%BCa+stale+przesyconego+wod%C4%85.jpg

b- gleby niestrefowe:

http://slideplayer.pl/slide/835054/2/images/14/Gleby+g%C3%B3rskie.jpg


4. Gleby podsumowanie:

http://slideplayer.pl/slide/8032088/